Livres édités dans le cadre du programme

TEMPUS S_JEP 09781/95-98:


Ion GIURMA COLMATAREA LACURILOR DE ACUMULARE
F. LEHMANN;
Ph. ACKERER
WAMOS 1D. SIMULATION 
OF WATER MOVEMENT IN SOIL
Ionel HAIDU ANALIZA SERIILOR DE TIMP. 
APLICATII ÎN HIDROLOGIE
Aurel VARDUCA HIDROCHIMIE 
SI POLUAREA CHIMICÅ A APEI
Petre STANCIU METODOLOGIA BOX-JENKINS.
APLICATII ÎN HIDROLOGIE
Pierre HUBERT EAUPUSCULE
Mihai MANOLIU;
Cristina IONESCU
DEZVOLTARE DURABILÅ 
SI PROTECTIA MEDIULUI
André MERMOUD ELEMENTS DE PHYSIQUE DU SOL
Ioan BICA POLUAREA ACVIFERELOR. 
TEHNICI DE REMEDIERE
Petre GÂSTESCU LIMNOLOGIE SI OCEANOGRAFIE
Radu POPA MODELAREA CALITÅTII APEI DIN RÂURI
Ionel HAIDU;
Cålin HAIDU
S.I.G. ANALIZÅ SPATIALÅ
Corina ROSU;
Gheorghe CRETU
INUNDATII ACCIDENTALE
Alexandru MÅNESCU ALIMENTÅRI CU APÅ. APLICATII
André MUSY  HYDROLOGIE APPLIQUÉE
Bruno AMBROISE LA DYNAMIQUE DU CYCLE DE L’EAU 
DANS UN BASSIN VERSANT